Vyberte stránku

Všichni jsme dnes navyklí, že téměř cokoliv si usmyslíme, dostaneme během okamžiku. Je to díky internetu a technologiím. Když se chceme například podívat na film nebo seriál, můžeme si oboje rychle stáhnout z internetu. Vyhledat informaci během vteřiny také není problém. Tato rychlost ale nefunguje vždy a všude. Například jedná– li se o jistoty, důvěru, lásku, výsledky v práci, vztahy atp. Všechno zmíněné logicky potřebuje čas a nutnou dávku trpělivosti. Ano, téměř nikdo z nás nechce slýchat větu typu: „Dej tomu čas!“ Proč? Protože my ho nemáme.

 Čas je přežitek!

Láska, sebevědomí, dobré výsledky v práci, důvěra, přátelství –  všechny tyto již výše vyjmenované pojmy se budují a nepřichází hned. Časem někoho člověk potká a může z toho vyvstat láska. Časem, když bude trpělivě na něčem pracovat, dosáhne vysněného výsledku. Nesmí však pouze „čekat“, ale umět se chopit příležitostí a na nich trpělivě pracovat!

Každý očekává rychlé a kvalitní výsledky svých snažení, ale cesta k nim bývá často zdlouhavá a náročná.

Není nikde psáno, že věci bývají od počátku jednoduché. Některé potřebuji ještě více dřiny a obětování. Pokud chceme růst, nesmíme očekávat, že ze dne na den se staneme úspěšní. Je potřeba počítat i s potem a hordou slz. „Pokud něco bolí, pak to roste.“ Musíme v té cestě umět vidět a nalézt štěstí.  Uvědomit si, že cesta je vlastně skvělá, když tvoříme něco smysluplného. Vidět v ní radost. Lehko se říká, hůře koná, ale jde to.

Mít téměř vše okamžitě bývá současný standart. Všechna ta hbitost dokáže zničit mnoho věcí, vztahů i nás. Naučit se opaku – nechtít spěch, je těžké v hbitosti moderního světa. Jenomže si pak sami neuvědomujeme ničivé důsledky, hlavně ve vztazích a v našem sebevědomí, či našem psychickém rozpoložení, které na nás působí. Ve vztazích se trpělivost opravdu vyplatí, stejně jako v pracovním světě. Pracovní svět je ale komplikovanější, nesouvisí to jen s chtěním rychlých výsledků ale tlakem či nároky. Chceme být v práci dobří, podávat perfektní výsledky a pak jsme ochotni si i tato nadlidská očekávání vnášet do vztahů. Někoho poznáme a očekáváme, že poznání a vztah bude mít rychlý, úspěšný průběh ale zapomínáme, že tady fungují jiné principy. I v případě, kdy jsme sami, přejeme si hned někoho najít, i zde hraje svou velkou roli trpělivost.

Vztahy se budují postupně a trpělivost přináší ovoce.

Dnes, více než kdy dříve, kdy je vše krátkodobé a technologie tomu moc nepomáhá, se vztahy rozpadají a lidé bývají nešťastní. My problémy řešíme rychle a razantně a přitom problémy znamenají trpělivost. Umění je řešit a projít si tu cestu. Je to potřebné! Udělat „delete“ během okamžiku je snazší, než začít komplikovaně a táhle problém řešit. Může se vléct. Není to ale jen problém jednotlivce. Stále se zrychlující životní tempo nás trpělivosti opravdu nenaučí. Jak ale najít průnik, jak začít změnu? Bylo by dobré začít u sebe. Pokud nezačneme, budeme strženi lavinou a nešťastní, že nemáme hned vztah, že nemáme hned úspěch, že nemám hned to a tamto. Občas se opravdu vyplatí si počkat… Život utíká, a je škoda jej promarnit a nejednat, ale ne vždy potřebujeme rychlost. Koneckonců ona ta cesta je štěstí, ne rovnou cíl. Naučíme- li se více trpělivosti a uvědomíme si ji, pak toto uvědomění nás může posunout a udělat šťastnější, než když budeme trucovat a plakat, že máme sny, ale ty se ihned nerealizují… Protože si budeme užívat přítomnosti a vědomí, co vše pro uskutečnění snů a spokojenost děláme, trpělivě a svědomitě. Budeme šťastní teď a tady!

Nemyslím si, že přicházím s něčím převratným,  a ani nehodlám moralizovat, ale sděluji pouze myšlenky, na které dnes tolik z nás zapomíná. Může za to rychlá doba, ve které je dobré umět zpomalit. Měli bychom myslet předně na sebe a být šťastní, i když výsledky zatím nevidíme. Věřit v sebe a v to, co děláme. Trénujme trpělivost, která přináší ovoce…